Brandklassning

De flesta av Kaskis dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och med en speciell, brandsvällande extra list blir dörren brandklassad enligt EI30. En stängd dörr kan mycket väl hindra elden från att sprida sig. Dörrarna har testats enligt finska VTT-institutets standarder för den europeiska marknaden. Konstruktionen avviker något från standarddörrar men har oförändrat utseende.