Brandklassning

De flesta av Kaskis dörrar kan fås brand- och/eller ljudisolerade. Med samma isolering som i de ljudklassade dörrarna, och med en speciell, brandsvällande extra list blir dörren. En stängd dörr kan mycket väl hindra elden från att sprida sig. Dörrarna har testats enligt finska VTT-institutets standarder för den europeiska marknaden. Konstruktionen avviker något från standarddörrar men har oförändrat utseende. Läs mer på: Brand ytter- och balkongdörrar produktblad 2020 samt Brand och ljudreduktion ytter- och balkondörrar EI30-35dB 2020