Garantivillkor

Kaskis generösa garantivillkor

Kaskis generösa garantivillkor gäller från fakturadatum och under förutsättning att medlevererade underhållsföreskrifter efterlevs. Garantin gäller inte för dörr som monterats i fasad utan skyddande konstruktion enligt underhållsföreskrifterna. Kaski förbehåller sig rätten till löpande konstruktionsändringar och utveckling.