Montering

Montera på rätt sätt

För att din dörr ska bibehålla sina goda kvalitetsegenskaper, och för att garantivillkoren ska gälla, måste dörren monteras på rätt sätt. Följ monteringsanvisningarna noggrant och anlita hjälp eller fråga din återförsäljare vid minsta tvekan.