Thermodörr

Marknadens varmaste ytterdörr

Thermodörr
Kaski har utvecklat en ytterdörr med Thermo-konstruktion som förbättrar isoleringsförmågan avsevärt. Alla våra HDF-ytterdörrar kan fås med Thermo-konstruktion. Dörrens utseende förändras inte, men värmevärdena blir bättre. Med Thermokonstruktion kan U-värden ända ned till 0,57 uppnås.

Standarddörr 1,0
Med 1,0-dörr menas att dörren har ett U-värde på max 1,0 vilket anses som standard i branschen. 1,0-dörren är tunnare än Thermo-dörren men uppfyller de senaste kraven på U-värde.